Турбота про психічне здоров’я в організаціях. Історія та актуальна ситуація в Україні та світі

blog

Впровадження послуг психолога або психотерапевта в організації на сьогоднішній день стає новою нормою для компаній по всьому світу. У зв’язку з цим виникає нове застосування психології – у корпоративному сегменті і, відповідно, новий окремий напрямок в психології – корпоративна психологія або корпоративна психотерапія.

Історія питання

Корпоративна психологія та психотерапія зародилися разом із інтенсивним розвитком індустріальної економіки в Сполучених Штатах Америки. Вважається, що виникнення індустріальної та організаційної психології (industrial and organizational psychology) припадає на початок ХХ століття. Так, до ранніх етапів виникнення корпоративної психотерапії відносять вчення та дослідження Джеймса Кеттела, Гюго Мюнстерберга, Уолтера Ділл Скотта та інших провідних науковців початку та середини ХХ століття

Які здобутки цього етапу?

У процесі свого зародження корпоративна психотерапія звісно ж не була представлена в класичному її вигляді. Втім, маючи на меті дослідження чинників, що сприятливо впливають на продуктивність праці, вчені так чи інакше доходили висновків, що результативність підприємств залежить від людей, які на них працюють. Так почалися більш точкові дослідження відповідності характеру людини займаній їй посаді, впливу стилю керівництва на процес роботи, залежності продуктивності від організації сприятливих умов праці, вивчення психології кінцевих споживачів тощо.

Зупинимося на деяких важливих здобутках цього етапу:

 1. Джеймс Кеттел ввів поняття mental test та розробляв тести для дослідження розумових здібностей, у тому числі, для застосування на робочому місці.  
 2. Гюго Мюнстерберг в своїх роботах у розрізі індустріальної психології висвітлював проблеми профорієнтації, управління персоналом, підвищення трудової мотивації, подолання негативного впливу монотонності праці тощо. 
 3. Уолтер Скотт був одним із перших психологів, який застосував психологію до реклами, управління та підбору персоналу. У 1903 році Скотт видав дві книги: «Теорія реклами» та «Психологія реклами»

Після Першої світової війни почали досліджуватися більш комплексні проблеми, серед яких – взаємовідносини між членами колективу, мотивація на роботі та психодинаміка в організації. 

На цьому етапі варто виділити дослідження Елтона Майо та Курта Левіна, які дали поштовх наступним крокам для формування корпоративної психотерапії. 

 1. В ході дослідження впливу рівня освітлення на фабриках Елтон Майо виявив так званий Хоторнський ефект. Його сутність полягала в тому, що продуктивність працівників змінювалася не у відповідь на збільшення або зменшення освітлення, а у відповідь на відчуття залученості до чогось спільного та вагомого: наприклад, проєкту, дослідження, обговорення тощо.
 2. Діяльність Курта Левіна пов’язують з введенням поняття тренінгу у групі, дослідженнями ставлення працівників до своєї роботи, вивченням стилів лідерства, структури команд та командної динаміки, зокрема Левін ввів поняття “групова динаміка”. 

 

Employee Assistance Program

Паралельно з дослідженнями вчених у 1930-х роках у США виникає програма допомоги працівникам Employee Assistance Program, що спочатку була покликана боротися з пияцтвом на робочому місці, яке приносило організаціям значні збитки.

Помічаючи позитивний вплив програми на продуктивність та результативність праці робітників, які її пройшли, бізнес почав замислюватися над тим, чи існують крім пияцтва інші фактори, які також можуть бути причинами зниження показників залученості персоналу у роботу.

Відтак починаючи з 1962 року покриття програми розширилося і почало охоплювати консультування у зв’язку з родинними, емоційними, фінансовими та юридичними труднощами. Також допомогою в межах ЕАР відтепер могли скористатися і члени родин працівників.

Однією з подій сучасності, що вплинула на зміну послуг у межах ЕАР, стали теракти 11 вересня 2001 року, що сталися у Сполучених Штатах Америки. Після них спеціалісти з EAP все більше стали залучатися до складання планів допомоги на випадок виникнення надзвичайних ситуацій та при розборі подібних інцидентів. В той же час організації зі свого боку почали фіксувати все більше випадків, пов’язаних з виникненням у співробітників посттравматичного стресового розладу (ПТСР), депресій, а також підвищення загального рівня професійного стресу. 

Як адаптація та відповідь на потреби організацій з’являється спрямованість програм EAP на психологічну підтримку працівників.

Сьогодні ЕАР функціонує як програма допомоги працівникам, які зіштовхнулися з такими труднощами, як:
 • зловживання наркотичними речовинами;
 • професійний стрес;
 • фінансові та юридичні проблеми;
 • негаразди в сімейних / особистих стосунках тощо.

Програми ЕАР включені у пакети бенефітів в багатьох західних організаціях через їх низьку вартість у розрахунку на одного працівника (від 75 центів до 1,50 $ на місяць за 1 людину), однак все більша кількість компаній починають шукати інструменти більш комплексного забезпечення психологічного добробуту своїх людей на робочому місці. 

Низька ефективність та залученість працівників до користування програмами ЕАР підтверджується даними досліджень, які проводилися консультантами та спеціалістами у сфері HR: звернення до служб EAP в середньому становить менше 10%. Наприклад, National Business Group, що базується у Вашингтоні, виявила, що медіана використання EAP у 2018 році становила 5,5 %.

Детальніше про сутність Employee Assistance Program ви можете дізнатися з нашої статті на цю тему.

Сучасні світові дослідження тренду 

Згідно з нещодавнім опитуванням How Total Rewards Leaders Are Increasing Rewards in Response to COVID-19 (березень 2020), проведеним консалтинговою компанією Gartner, на сьогодні до найбільш поширених практик піклування про психологічний добробут працівників в організаціях належать:

 1. надання доступу до психологічного консультування;
 2. придбання підписок на тематичні додатки (наприклад, з медитації, йоги або сну);
 3. проведення лекцій та воркшопів на теми піклування про психічне здоров’я.

Варто зазначити, що в 2020-2021 роках зміни в корпоративних політиках піклування про психічне здоров’я в бізнес-структурах безумовно багато в чому були продиктовані наслідками пандемії COVID-19, яка, не зважаючи на свої численні негативні наслідки, позитивно вплинула на формування культури піклування про ментальне здоров’я в організаціях.

Дослідження “Health and Well-Being at Work” (2020)*, що було проведено CIPD – британською професійною організацією у сфері HR, виявило наступні тренди у підході організацій до надання психологічної допомоги:

 • У 2020 році 44% опитаних організацій зазначили, що вони підійшли до питань піклування про ментальне здоров’я своїх людей більш комплексно та стратегічно в порівнянні з попереднім роком, а 41% організацій реактивно ввели програми, спрямовані на підвищення психологічного добробуту.
 • 61% представників організацій повідомили, що програми ментального благополуччя співробітників стають все більш актуальним елементом організаційних інтересів і практик для HR-ів та топ-менеджменту компаній.
 • Основними перевагами від впровадження програм піклування про психологічний добробут залишаються: підвищена залученість та лояльність з боку співробітників, менша кількість випадків відсутності через хвороби (зокрема психосоматичні) та погане самопочуття, більш здорова й інклюзивна культура всередині компанії.

Згідно з дослідженням Deloitte, що спирається на дані Global Happiness and well-being policy report (2019), доведений прямий взаємозв’язок між добрим психологічним самопочуттям (well-being) працівників та успіхом бізнесу. Відповідно до даних дослідження впровадження програм добробуту безпосередньо впливає на наступні бізнес-показники:

 • Зріст задоволеності кінцевих клієнтів (на 31%).
 • Підвищення продуктивності праці (на 20%).
 • Підвищення прибутковості бізнесу (на 16%).
 • Зменшення плинності кадрів (на 25%).

*В дослідженні CIPD взяли участь 1000 організацій по всій Великій Британії, загальна чисельність працівників в яких налічує 3,2 млн чол.

 

Приклади світових практик впровадження політик піклування про психологічний добробут в організаціях

Світові практики доводять вищезазначені тренди. Так, компанії по всьому світу у відповідь на пандемію COVID-19 посилили програми піклування про психічне здоров’я своїх людей, що особливо важливо за умов нових обставин локдауну, віддаленої роботи та зменшення рівня соціалізації. Нижче наведені деякі приклади:

 1. Starbucks зреагував доволі швидко. Починаючи вже з квітня 2020 року компанія надала всім працівникам, які мають зайнятість від 20 годин на тиждень, а також членам їх родин, можливість скористатися консультаціями спеціаліста з ментального здоров’я. Організація забезпечила покриття витрат на відвідування 20 сесій протягом року для кожної особи.
 2. PwC відкрила доступ до безкоштовних коуч-сесій. Також компанія створила онлайн-спільноту, в якій люди можуть вільно спілкуватися на теми, що стосуються психічного здоров’я, та обговорювати виклики, що постали перед ними у зв’язку з пандемією. Крім цього, PwC покриває витрати на відвідування 6 терапевтичних сесій для всіх своїх співробітників, а також членів їх родин.
 3. Salesforce на додаток до вже існуючої програми, що передбачає індивідуальні психологічні консультації для кожного працівника, запустила ще одну ініціативу – Thriving Mind, що має на меті поширення статей та вебінарів на теми емоційного добробуту. Також компанія почала відслідковувати стан ментального здоров’я своїх людей за допомогою проведення щоденних прямих ефірів (програма B-Well Together).
 4. Ernst & Young пропонує своїм колегам підтримку 24/7 через програму EY Assist. Вона передбачає надання багатьох послуг за рахунок компанії, в тому числі і доступ до психологічних консультацій з приводу стресу, особистих проблем, робочих питань та ін.
Серед топ-5 найбільш поширених світових практик з підтримки психічного здоров’я працівників можна виокремити наступні: 
 1. Індивідуальне психологічне або психотерапевтичне консультування через професійних зовнішніх провайдерів.
 2. Забезпечення доступу до мобільних додатків з підтримки психічного здоров’я.
 3. Організація внутрішніх комьюніті для спілкування та підтримки психічного здоров’я.
 4. Проведення тематичних воркшопів, лекцій, майстер-класів.
 5. Непсихологічна підтримка працівників – фінансове та юридичне консультування, допомога в організації догляду за дітьми, людьми похилого віку, тваринами, матеріальна підтримка у разі настання несприятливих обставин.

 

Формат піклування про ментальне здоров’я, який пропонують компанії працівникам в Україні

В Україні розвиток культури піклування про психічне здоров’я своїх людей все ще представлений дуже мало або є обмежений інструментами, що не дають змоги комплексно подбати про психологічний добробут працівників.

Серед найбільш розповсюджених практик:
 • Програми з фізичного та ментального well-being: наприклад, йога в офісі, навчання mindfulness, доступ до спортклубів. 
 • Організація лекцій та воркшопів на теми психічного здоров’я. 
 • Залучення організаційних коучів та тренерів, які працюють індивідуально та з командами.

В деяких (переважно міжнародних) компаніях зустрічаються практики найму в штат корпоративного психолога або забезпечення часткового покриття психологічних послуг. Однак зазначені ініціативи можуть мати ряд недоліків, а саме: низький рівень конфіденційності та довіри зі сторони працівників, значне адміністративне навантаження на відділ HR (або інші) та складність с підбором професійного фахівця з ментального здоров’я. 

І хоча надання доступу до індивідуального психологічного та психотерапевтичного консультування все ще в більшій мірі є прерогативою міжнародних компаній, які працюють на українському ринку, втім, ми все більше прослідковуємо зростаючий попит на даний вид послуг і серед локального бізнесу. Це продиктовано потребами та умовами роботи в конкретній організації, а також об’єктивною ситуацією в країні.

 

Чим можуть бути корисні сервіси Mental Code для бізнесу

Mental Code – це бізнес, якій розуміється на людях. Ми створили першу психотерапевтичну онлайн-платформу, яка допомагає бізнесу у супроводі ментального здоров’я своїх працівників. 

Як це працює?

Ми є зовнішнім незацікавленим провайдером, який надає працівникам компанії послуги психологічного консультування та психотерапії з різних питань за запитом безпосередньо самого працівника, який переживає складнощі. Такий підхід в організації доступу до послуги забезпечує конфіденційність та високу якість надання терапевтичної допомоги кінцевим клієнтам, а також знімає адміністративне навантаження на відповідальні відділи самої компанії (не потрібно самостійно шукати фахівця з ментального здоров’я та координувати його роботу).

Наша мета полягає в тому, щоби кожен співробітник міг отримати якісну психологічну допомогу та зручний доступ до послуг з психологічного консультування, а компанія – надати таку можливість своїм людям.  

Детальніше про те, як ми працюємо: 

 • Запис та адміністрування через діджиталізовану онлайн-платформу.
 • Організація консультації з терапевтом вже через 24 години після запису.
 • Команда професійних фахівців з ментального здоров’я (всі спеціалісти Mental Code були ретельно відібрані відповідно до їх освіти та кваліфікації).
 • Гарантія повної конфіденційності отримання послуг.
 • Різноманітні пакети для бізнесу, які дозволяють вибрати найбільш оптимальний відповідно до потреб самої організації (від покриття консультування в кризових ситуаціях до придбання необхідної кількості сесій на весь колектив або команду: наприклад, 10-50-100 або 200 сесій на колектив).
 • Подарункові воркшопи та тренінги на теми психічного добробуту додатково до придбаних пакетів консультацій. 

***

Місією Mental Code є те, щоби психологічна підтримка працівників стала новою нормою як для компаній, так і для людей, які працюють в Україні. Ми також прагнемо створити легкі та прозорі умови надання психологічних послуг в організаціях, які надаватимуть бізнесу можливість піклуватися про своїх людей на новому рівні. 

 

Піклуючись про власне психічне здоров’я, ви інвестуєте у своє хороше самопочуття

Запит на додаткову інформацію
svg
Як ви дізналися про нас *обов'язково
Форма підписки на новини
svg
Запланувати зустріч
svg
Як ви дізналися про нас *обов'язково