Як обрати психолога

blog

В останні роки в Україні зростає попит на послуги психологів та психотерапевтів. Ми оцінюємо цей тренд як позитивний, оскільки він сприяє:

 • зацікавленості у темі психічного здоров’я та, відповідно, зниженню стигматизації питань, які його стосуються;
 • турботі про власне добре самопочуття через досягнення оптимального рівня психологічного добробуту;
 • бажанню розібратися в собі, своїх стосунках, цілях, цінностях, що, як доведено, підвищує рівень внутрішнього щастя;
 • загальному покращенню якості життя.  

Втім, попит породжує пропозицію, а це призводить до перенасичення ринку спеціалістами, які не мають достатньої кваліфікації для надання консультативних та терапевтичних послуг належної якості.

Ця стаття саме про це: як відрізнити фахівця від самозванця, та на що звертати увагу при виборі свого психолога або психотерапевта.

Обов’язкові вимоги до психолога та до психотерапевта

Коли мова йде про вибір спеціаліста, який надає терапевтичні послуги, необхідно перш за все визначитися, кого саме ви шукаєте: психолога, який здебільшого працює на рівні консультування стосовно актуальних життєвих питань, або ж психотерапевта, який допоможе у розв’язанні більш складних запитів (наприклад, пов’язаних із дитячим досвідом, травматизацією, насильством і т.ін.). За посиланням ви знайдете статтю, в якій ми детально розібрали різницю між психологом та психотерапевтом та, зокрема, відмінності у запитах, з якими працює кожен фахівець.

Далі перераховані обов’язкові вимоги до психотерапевта та консультуючого психолога, які допоможуть вам відрізнити професіонала від квазі-фахівця.

 

 1. Наявність вищої профільної освіти або останній рік навчання.

Для різних методів та ступенів сертифікації існують різні вимоги щодо профілю освіти. Як консультуючий психолог, так і психотерапевт повинні мати диплом про вищу освіту, який би надавав їм право здобуття сертифікації у методі, в якому вони працюють. 

Спробуємо розібратися. 

Сертифікація у методі можлива при наявності вищої психологічної, медичної, соціальної або педагогічної освіти, яку надають ВНЗ України.

При проходженні сертифікації у методі (наприклад, гештальт-терапія, позитивна психотерапія, транзакційний аналіз, когнітивно-поведінкова терапія) можливі різні ступені: найчастіше це ступінь консультанта у методі та закінчення навчання на психотерапевта. Різні школи можуть називати ступені по-різному (про це йтиметься у наступному пункті).

Найчастіше для отримання сертифікату консультанта вимоги простіші – необхідний диплом бакалавра, спеціаліста або магістра з психологічної, педагогічної, соціологічної, медичної або навіть управлінської спеціальності. Для сертифікації як психотерапевт найчастіше потребується вища психологічна або медична освіта.

Що дає наявність відповідного диплому та навіщо професіоналу мати вищу освіту?
 1. Ліцензування діяльності. Наразі в Україні тільки розробляються законопроєкти, які допомогли б розрізнити психологічну, психотерапевтичну та психіатричну допомогу як різні рівні послуг, як це впроваджено в більшості країн Європи та США. Тому надавати психологічні та психотерапевтичні послуги на даний момент може ледве не будь-хто. З введенням ліцензування психотерапевтичні та консультативні послуги будуть фігурувати як окремі види діяльності і наявність та профіль вищої освіти буде мати значення.
 2. Знання. Профільна академічна вища освіта дає базові знання, які є необхідними для проведення терапевтичної роботи, зокрема, з клієнтами, які страждають на психічні розлади. Як ми зазначали раніше у наших публікаціях, психічний розлад (mental disorder) не тотожне до психічної хвороби (mental illness) поняття, та може статися з кожним.
Так, за даними ВООЗ кожна 4-та людина у світі хоча б раз за життя мала психічний розлад та тільки в Україні 8 мільйонів людей живуть із психічними розладами (2020). До найбільш розповсюджених належать депресивні та тривожні розлади.

Тож, фахівцю не обійтися без знань про будову мозку, анатомію центральної нервової системи, роботу ендокринної системи та т.ін., що, наприклад, дозволяє розрізнити ендогенний та психогенні психічні процеси. 

Вам може бути ніяково запитати у терапевта про його освіту, проте мова йде про професіоналізм, а отже – якість послуг, які він буде вам надавати. Тому не соромтеся та сміливо цікавтеся навчанням, яке пройшов фахівець.

 

 1. Сертифікація в одному або декількох психотерапевтичних методах.

Поцікавтеся у спеціаліста, в якому методі він практикує, яку ступінь має та яку інституцію закінчував. 

Як ми зазначали у попередньому пункті, різні методи по-різному класифікують ступені терапевтичного навчання: наприклад, у позитивній психотерапії розрізняють ступінь консультанта у методі та психотерапевта; у гештальт-підході – першу та другу ступінь базового курсу, у транзакційному аналізі – існують свої особливості сертифікації, згідно якої лише сертифіковані в ЄАТА (Європейській Асоціації Транзакційного Аналізу) СТА-спеціалісти можуть називатися Транзакційними Аналітиками та психотерапевтами у методі транзакційного аналізу.

Також існує перелік акредитованих шкіл та тренерів, які мають право навчати консультуванню та психотерапії, та є визнаними всесвітніми міжнародними психологічними асоціаціями, наприклад, ЕАР – Європейською Асоціацією психотерапії. Звертайте на це увагу: акредитовані локальні українські інституції мають бути представниками відповідних європейських навчальних програм, які в свою чергу мають бути визнаними EAP. Не акредитовані школи або тренери не мають права видавати сертифікати про освіту та ви не знайдете їх у списках, наприклад, тієї ж ЕАР. 

Найпростіший спосіб перевірки – це відвідування сайту школи або інституції, яка зазначена у дипломі вашого терапевта, та звірка наявності міжнародної акредитації даної установи. Також ви можете це зробити безпосередньо на сайті EAP

 

 1. Спеціалізація терапевта та додаткове навчання.

Найчастіше людина йде на консультацію з певним запитом або наміром вирішити якусь проблему. Наприклад, питання може стосуватися конфліктів у родині, відносин з дітьми, подолання психологічної травми, грошових негараздів. Відповідно, варто обирати спеціаліста, який є професіоналом саме у вашому питанні. Наприклад, травматерапевт допоможе при посттравматичному стресовому розладі, сімейний психолог буде корисним, якщо необхідно розібратися з конфліктами в родині тощо.

Запитайте у терапевта прямо про його спеціалізацію в роботі.

Додаткові вимоги до психолога та до психотерапевта

Крім основних вимог, які ми перерахували вище, існує ще ряд ознак, які, на нашу думку, характеризують хорошого спеціаліста та можуть бути допоміжними при виборі терапевта.

  1. Особистісні якості – серед яких провідну роль відіграють здатність до емпатії, безумовне прийняття, вміння вибудовувати стосунки, чуйність до переживань клієнта. Не менш важливими також є чіткість та зрозумілість у вираженні думок – це необхідно для спілкування та  уникнення непорозумінь між вами та терапевтом.
  2. Вміння будувати довірливі відносинихороший терапевт володіє інструментами, які дозволяють вербально та невербально продемонструвати вам, що ви можете йому довіряти, що будь-яка інформація, яку ви розкриваєте під час сесій, не буде жодним чином використаною проти вас. Можливість побудови відносин, заснованих на довірі, також залежить від характерологій – вашої та терапевта. У будь-якому випадку вам має бути комфортно зі спеціалістом, адже тільки коли ми можемо довіряти, ми здатні до саморозкриття, а отже – і особистого зростання в безпечних умовах.
  3. Гнучкість це про те, що усі ми різні, тож не може бути єдиного усталеного плану «лікування» для всіх. Терапевт має розуміти ваші особливості, оцінити свої компетенції та запропонувати план терапії, який буде для вас зрозумілим та викликатиме у вас довіру. Буває так, що деякі питання краще піддаються терапії конкретними методами. Хороший терапевт за відсутності власної компетенції неодмінно скерує вас до своїх колег, які зможуть надати більш влучну та ефективну допомогу.
  4. Вміння ставити реалістичні цілі та формувати надію ці обидва пункти допоможуть клієнту мотивовано рухатися до свого бажаного результату. Часто люди приходять у кабінет психотерапевта у безвихідному становищі, тож спочатку їм легше покладатися на надію в покращенні, яку має спеціаліст, щоби згодом сформувати власну надію на позитивні зміни. Реалістичні цілі будуть сприяти посильним крокам до мети та підкріплювати необхідну поведінку.
  5. Наявність особистої терапії, супервізії та навичок самоаналізу даний пункт є вкрай важливим, адже допомагає фахівцю диференціювати свої відчуття від почуттів клієнта. Це особливо актуально при аналізі реакції контр-переносу, під час якого трапевт має вміти розрізнити: реагує він на те, що приносить у терапевтичне поле клієнт або ж на свої внутрішні непропрацьовані процеси. Розібратися в цьому допоможе супервізія – консультація з більш досвідченим колегою з приводу кейсу клієнта. 
  6. Вміння вибудовувати професійні відносини, встановлювати межі, дотримуватися професійної етики. Психотерапевтичні відносини – це окремий вид відносин, який не допускає дружби або інших особистих відносин між терапевтом та клієнтом. У багатьох терапевтичних методах спеціалісту заборонено приймати від клієнта подарунки, реагувати на компліменти, інколи навіть доторкатися до пацієнта. Єдиним еквівалентом в терапевтичному взаємообміні є гроші, які клієнт сплачує за консультаціі. 

Формування психотерапевтичного альянсу

Велике значення для успіху терапевтичного процесу мають стосунки терапевт-клієнт, тобто так званий терапевтичний альянс. Це питання стосується більше не характеристик фахівця, а ваших особистих відчуттів та побажань до особистості терапевта та терапевтичного процесу. 

Для вашої зручності ми склали список питань, який допоможе зорієнтуватися у цьому питанні:

? Чи легко вам контактувати з терапевтом?

? Чи виникає відчуття довіри та бажання розкритися?

? Чи вам імпонує стиль фахівця: те, як він говорить, викладає свої думки, доносить інформацію?

? Чи зручний для вас формат роботи: онлайн або офлайн?

? Чи відчуваєте ви себе комфортно з тим, що ваш терапевт чоловік або жінка? 

? Чи підходить вам вік фахівця? Чи він на вас не впливає?

? Чи підказує вам інтуїція, що ви рухаєтеся у вірному напрямку в вашому терапевтичному процесі? 

***

Однією з місій Mental Code є покращення рівня надаваних терапевтичних послуг в Україні, тож до вибору психологів та психотерапевтів для нашого проєкту ми поставилися відповідально. Усі наші фахівці відповідають вищепереліченим обов’язковим та рекомендованим критеріям та, зокрема, з кожним із них були проведені психологічні демо-сесії, які допомогли зрозуміти їхній стиль та підхід в роботі.

Забронювати консультацію з психологом можна тут.

Звертайтеся за психологічною підтримкою як тільки відчуваєте в цьому потребу!

Піклуючись про власне психічне здоров’я, ви інвестуєте у своє хороше самопочуття

Запит на додаткову інформацію
svg
Як ви дізналися про нас *обов'язково
Форма підписки на новини
svg
Запланувати зустріч
svg
Як ви дізналися про нас *обов'язково